– Mapy do celów projektowych

– Powykonawcza inwentaryzacja budynków, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu

– Tyczenie budynków, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu

– Wyznaczenie granic nieruchomości

– Podziały nieruchomości

– Porady i ekspertyzy geodezyjne